FAQ

Algemeen

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) van kracht. De AVG vervangt de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp).

Naar aanleiding van deze verandering, heeft BBI het privacy statement aangescherpt teneinde uw rechten en onze plichten ten alle tijden te kunnen waarborgen.

  • Er verandert niets aan de manier waarop de gegevens worden verzameld en de persoonlijke gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt
  • BBI gaat specifieker in op hoe de informatie wordt verzameld, hoe lang deze gegevens worden bewaard en de rechten die u hierover heeft
  • BBI biedt meer duidelijkheid over de rechtsgrondslagen waarop het verzamelen van de gegevens wordt gebaseerd en de plichten die wij hebben m.b.t. uw gegevens

Data Protection Statement

Ik ben ervan op de hoogte dat Business Booking International (“BBI”) het reisbureau is van de Onderneming waarvan ik werknemer/werkneemster of onderaannemer ben. Ik erken dat BBI, als reisbureau, de persoonlijke gegevens die ik aan BBI verstrek of die BBI op andere wijze kan verkrijgen, verzamelt, verwerkt en beveiligt, om de in verband met mijn reisplannen noodzakelijke reserveringen te kunnen maken (“reisgegevens”). Er worden alleen reisgegevens verzameld die noodzakelijk zijn voor het maken van mijn zakelijke reisboekingen. BBI beroept zich op de grondslagen toestemming van de gebruiker en het uitvoeren van een overeenkomst. Deze gegevens omvatten mijn naam, geslacht, e-mailadres en het mobiele nummer. Ook worden hiervoor mijn nationaliteit, paspoortnummer, geboortedatum, de stad van uitgifte paspoort, vervaldatum en de geboorteplaats voor verzameld. Bovendien is BBI op de hoogte van mijn voorkeuren m.b.t. vluchten, auto verhuur en hotels. Tot slot weet BBI mijn bedrijfsgegevens, betaalkaartreferenties indien nodig, reisbestemmingen, reisplannen en reizigersprofiel (met inbegrip van mijn voorkeuren m.b.t. zitplaatskeuze, accommodatie en maaltijden).

 

Ik geef hierbij uitdrukkelijk toestemming aan BBI om mijn reisgegevens te verzamelen, te gebruiken en te verwerken, zowel binnen als buiten de Europese Unie, met dien verstande dat deze enkel voor reisdoeleinden zullen worden gebruikt. De persoonsgegevens worden bewaard totdat de gegevens niet langer noodzakelijk zijn voor het reserveren van de reisplannen. Dit gebeurt wanneer de organisatie aangeeft dat a) het doel waarmee de gegevens zijn verkregen of verzameld niet meer van toepassing is; b) de persoon waarvan de gegevens zijn verzameld overlijdt; c) de samenwerking met de organisatie wordt beëindigd. d) het arbeidscontract van de persoon waarvan de gegevens zijn verzameld is beëindigd, of dat e) wettelijke verplichtingen hiertoe leiden; Ik stem er tevens mee in dat BBI de reisgegevens kan doorgeven aan (a) de diverse reisleveranciers (met inbegrip van luchtvaartmaatschappijen, hotels en autoverhuurders) met behulp van hun geautomatiseerde reserveringssystemen, teneinde reserveringen te maken voor mijn reisplannen; (b) de Onderneming (zie hieronder), indien deze hierom verzoekt, met betrekking tot mijn zakenreizen en als onderdeel van managementinformatierapporten (zoals de groepering van reisgegevens voor het samenvatten en analyseren van de reistendensen en de uitvoering van het reisbeleid van de Onderneming); (c) derden (in mijn land of in andere landen binnen en buiten de EU), teneinde reserveringen te maken voor mijn reisplannen, mijn reisgegevens te groeperen om rapporten te produceren voor de samenvatting en analyse van reistendensen, betalingen te innen in verband met door BBI gemaakte reisreserveringen of de BBI-diensten te evalueren (enkel op verzoek van de Onderneming); en (d) de BBI-databases.

 

Ik ben mij ervan bewust dat BBI geen gebruik maakt van geautomatiseerde besluitvorming en/of profilering.
Mijn instemming berust op de veronderstelling dat BBI (a) voldoet aan de eisen van de wetten voor de bescherming van persoonsgegevens van de landen waar BBI mijn reisgegevens verwerkt, (b) het reisbeleid van de Onderneming uitvoert, (c) de nodige maatregelen treft om te garanderen dat alle partijen die de reisgegevens buiten de bedoelde landen behandelen, schriftelijk verklaren dat zij zullen voldoen aan de desbetreffende wetten voor de bescherming van persoonsgegevens, aangezien andere landen mogelijk geen soortgelijke wetgeving hebben, en (d) de reisgegevens niet langer dan noodzakelijk bewaart.

 

Indien BBI mij een profielformulier of een ander verzoek om persoonlijke gegevens verstrekt, kan ik verklaren dat ik geen informatie wens te verstrekken. In dat geval zal BBI mijn persoonlijke reisvoorkeuren niet kennen en mogelijk niet in staat zijn mij bepaalde reisdiensten aan te bieden. Ik verklaar dat ik altijd correcte informatie aan BBI zal verstrekken en dat ik deze informatie zo nodig schriftelijk zal actualiseren. Ik heb ten alle tijden het recht op inzage, correctie en verwijdering van mijn gegevens. Ook heb ik het recht op vergetelheid, dataportabiliteit, het recht om bezwaar te maken en het recht om niet onderworpen te worden aan geautomatiseerde besluitvorming. Bovendien heb ik het recht om de gegeven toestemming voor een bepaalde verwerking ten alle tijden in te kunnen trekken. Daarnaast ben ik mij ervan bewust dat ik de mogelijkheid heb om een klacht in te dienen bij mijn contactpersoon binnen BBI en de autoriteit persoonsgegevens.

 

Ik ben ervan op de hoogte dat ik met BBI contact op kan nemen via mijn gebruikelijk BBI-kantoor en dat ik nadere informatie kan verkrijgen over de inzameling en het gebruik van reisgegevens door BBI.

 

Business Booking International kan al uw reis gerelateerde zaken regelen. Bijvoorbeeld hotel, transfers, vergaderruimte, restaurants, vliegtickets, autoverhuur etc.

Business Booking International heeft afspraken met hotels die ervoor zorgen dat zelfs tijdens drukke tijden wij u kunnen helpen met het vinden van een hotelkamer binnen uw budget.

Wij regelen alles voor u met betrekking tot uw personeelsfeest, ook in het buitenland. Business Booking verzorgt de activiteit van restaurants, tot clubs en vergaderruimtes en accommodatie.

Business Booking International is altijd bereikbaar, ook in de weekenden.

U kunt mailen of telefonisch of via onze website contact met ons opnemen.

 

De marktkennis van Business Booking International is heel breed, en onze specialisten zijn daarom ook uitstekend geschikt om uw wensen voor hotel en andere boekingen in het buitenland te voldoen.

Business Booking International is er om u de stress van het boeking proces te besparen en u te ontzorgen. Wij zullen voor u de best available rates en beste locaties zoeken

De verdiensten van Business Booking International zitten in een vergoeding die door onze leverancier, zoals hotels,  betaald wordt voor het boeken van hun product. Dit zorgt ervoor dat onze service gratis kan worden aangeboden.

Levering

U kunt bij ons betalen met bank afschrijving, creditcard (in sommige gevallen), of via automatische incasso.

Voor een individuele hotel boeking ontvangt u de offerte binnen een uur. Voor groep- en vergader boekingen ontvangt u de offerte binnen 24 uur.

Business Booking International hanteert altijd de annuleringsvoorwaarden die worden aangegeven door het hotel, congres accommodatie, Airlines etc. Vaak zijn die voorwaarden volgens de Uniforme Voorwaarden Horeca.

Na het boeken ontvangt u een schriftelijke bevestiging per email van ons.

Een ticket kan, afhankelijk van de periode, tussen twee en zeven dagen in optie gehouden worden.

Overige

De betaling kan zowel door u als door Business Booking International betaald worden, dat hangt af van wat uw wensen zijn.